Project

Achtergrond

"Traditionele" opleiding maatregelen komen  vaak niet overeenkomen met de belangen en capaciteiten van laaggeschoolde en kansarme jongeren.
 Ze negeren de bijzondere behoeften van laaggeschoolde volwassenen en versterken daardoor  van het negatieve zelfbeeld van de doelgroep.
 De integratie van sportieve activiteiten in het onderwijs in basisvaardigheden  en het volwassenenonderwijs zal op drie niveaus gevolgen hebben:

• De aandacht en interesse  van de leerlingen wordt verhoogd door de integratie van sportieve activiteiten in het leerproces.
 
• Sport  komt overeen   met de belangsteling van de doelgroep.

•Een  Sportomgeving biedt de studenten een leeromgeving die niet geassocieerd is met hun negatieve school ervaringen , de angst voor voortdurend onvermogen en discriminatie

Het concept maakt gebruik van de sportieve belangstelling van de doelgroep met sport als een onderliggende pedagogische methode.

The project doelen van  "GOLDEN GOAL PLUS":

• sensibiliseren en informeren van de  leerkrachten in het beroepsonderwijs die werken met  kansarme personen over de mogelijkheden om het Golden Goal concept te introduceren in hun onderwijspraktijk.

• overdragen, aanpassen en valideren van de Golden Goal concept (richtlijnen, curriculum evenals oefeningen en didactisch materiaal) naar Duitsland, Portugal en Polen.

• het aanpassen van deze inhoud door rekening te houden met  niet alleen taalkundige aspecten, maar ook sociologische en culturele aspecten in de drie geselecteerde landen

• aanpassing van de materialen door het toevoegen van didactische richtlijnen voor leraren en opleiders,  hoe deze materialen in te voeren in het kader van de bestaande regelingen voor het onderwijs

De invoering van sportieve activiteiten in het leren van concepten stelt aanbieders van opleidingen in staat  om een nieuwe doelgroep die  tot nu toe terughoudend is  om deel te nemen in het conventionele onderwijs te bereiken.

Uitkomsten 

• Handboek met Toolbox voor de invoering van sportieve activiteiten in de opleiding basisvaardigheden en het verrijken van de  inhoud

• Opleidings  materialen

• Website van het project   www.golden-goal-plus.eu

• Multiplier Conferentie

Beoogde gevolgen

Het  belangrijkste resultaat van het project zal de in voering van de Golden Goal ervaringen in Duitsland, Polen en Portugal zijn.

Het project zal steun verlenen aan docenten die  werken met moeilijk te bereiken jongeren  en volwassenen.

 Het geeft de docenten nieuwe methodische  kennis, die zal resulteren in een betere voorbereiding van jongeren op een baan.

englisch deutsch francaise polen portugal niederlande