Witamy

Golden Goal Plus

Rosnące wymagania dotyczące umiejętności w pracy wymagają wyższych umiejętności redagowania tekstów, umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych niezbędnych do odpowiedniego funkcjonowania w życiu zawodowym. W większości krajów europejskich, umiejętności podstawowe definiowane są jako ?umiejętność czytania, pisania i komunikacji w danym języku oraz użycie umiejętności matematycznych na odpowiednim poziomie?.

Niskowykwalifikowani młodzi ludzie, którzy opuścili szkołę z niewystarczającymi umiejętnościami pisania, rozumienia ze słuchu, czytania i mówienia oraz z niskimi umiejętnościami komunikacyjnymi i społecznymi pochodzą często ze środowisk charakteryzujących się brakiem aktywności w kształceniu oraz brakiem podejmowania inicjatyw mających na celu edukację ustawiczną. Rezultatem projektu ?Golden Goal? było utworzenie programu nauczania umiejętności podstawowych połączonych z aktywnością sportową oraz podręcznika ćwiczeń zawierającego ćwiczenia i metody nauczania.

Bazując na doświadczeniach projektu ?Golden Goal? zdecydowano wdrożyć rezultaty projektu do innych krajów. Projekt GOLDEN GOAL PLUS zakłada dostosowanie rezultatów projektu ?Golden Goal? ? programu nauczania oraz podręcznika ćwiczeń- do realiów edukacyjnych Polski, Portugalii oraz Niemiec.

Transfer rezultatów będzie możliwy dzięki przekazaniu odpowiednich materiałów edukacyjnych nauczycielom i trenerom kształcenia zawodowego, które zawierać będą możliwości integracji aktywności sportowej z nauką umiejętności podstawowych. >

englisch deutsch francaise polen portugal niederlande