Nasze produkty

Produktami projektu będą:

Podręcznik oraz wytyczne dla trenerów niezbędne do wdrożenia założeń projektu ?Golden Goal? w Niemczech, Polsce oraz Portugalii. Materiały będą dostosowane do specyficznych środowisk edukacyjnych oraz instytucji edukacji  prowadzących szkolenia zawodowe dla niskowykształconych młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji z wyżej wymienionych krajów.

handbook_DE.pdf

handbook_PL.pdf

handbook_PT.pdf

Materiały szkoleniowe dla przedstawicieli kształcenia zawodowego, trenerów i nauczycieli. Zestaw ćwiczeń będzie dostosowany do odpowiednich grup odbiorców.

toolbox_DE.pdf

toolbox_PL.pdf

toolbox_PT.pdf

Zestaw założeń dot. wdrażania opisujący możliwości zastosowania materiałów edukacyjnych w realiach edukacyjnych Niemczech, Polski i Portugalii oraz zwrócenie uwagi i zainteresowanie projektem decydentów w sferze edukacji oraz innych organizacji.

GGplus_Implementation_concept_EN.pdf

Nasze produkty

Podstawowym rezultatem projektu będzie zastosowanie doświadczeń projektu Golden Goal w Niemczech, Polsce i w Portugalii.  

Projekt  wspiera trenerów pracujących z trudnymi grupami młodzieży. Projekt zapewnia trenerom nowe umiejętności metodyczne, które wpłyną na przygotowanie młodych ludzi do pracy zawodowej.

englisch deutsch francaise polen portugal niederlande