Projekt

Tło

Tradycyjne metody nauczania często nie pokrywają się z zainteresowaniami oraz możliwościami niskowykwalifikowanych młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji. Metody te często ignorują specjalne potrzeby nisko wykwalifikowanych osób oraz wzmacniają negatywne postrzeganie własnej osoby. Integracja aktywności sportowej oraz treningu umiejętności podstawowych w edukacji takich grup będzie miała trój-poziomowy wpływ:

 • Zwiększenie zainteresowania uczących się poprzez integrację aktywności sportowej oraz treści nauczania, w związku z faktem, iż sport jest punktem zainteresowania tych grup.
 • Treści nauczania związane ze sportem pokrywają się z zainteresowaniami grupy docelowej.
 • Środowisko sportowe zapewnia studentom otoczenie, które nie jest przez nich kojarzone z negatywnymi doświadczeniami ze szkoły, strachem przed porażką oraz dyskryminacją.

Koncepcja wiąże się z wykorzystaniem zainteresowań sportowych grupy docelowej jako podłoża metodologicznego.

Projekt "GOLDEN GOAL PLUS" ma na celu:

 • Uczulenie oraz poinformowanie trenerów kształcenia zawodowego pracującymi z trudnymi grupami na możliwość wprowadzenia koncepcji Golden Goal w nauczaniu.
 • Transfer, adaptacja oraz dostosowanie koncepcji Golden Goal (wytycznych, programu nauczania jak i materiałów szkoleniowych) w Niemczech, Portugalii i w Polsce.
 • Modyfikacja treści nie tylko z uwzględnieniem różnic językowych, lecz również aspektów socjologicznych, kulturowych trzech krajów docelowych
 • Adaptacja materiałów poprzez dodanie wytycznych skierowanych do nauczycieli kształcenia zawodowego na temat możliwości wprowadzenia tych materiałów w istniejące schematy nauczania.

Wprowadzenie aktywności sportowej w nauczaniu pozwala osobom zajmującym się kształceniem na dotarcie do nowych grup docelowych, które dotychczas były niechętne do udziału w konwencjonalnych formach nauczania.

Produkty 

 • Podręcznik oraz zestaw ćwiczeń do wprowadzenia aktywności sportowej w nauczanie umiejętności podstawowych wzbogacający treści nauczania
 • Materiały szkoleniowe
 • Stona projektu www.golden-goal-plus.eu
 • Konferencja upowszechniająca

Przewidywany wpływ projektu:

Podstawowym rezultatem projektu będzie wprowadzenie doświadczeń projektu ?Golden Goal? w Niemczech, Polsce i Portugalii.

Projekt będzie stanowił wsparcie dla trenerów pracujących z trudnymi grupami młodych dorosłych. Projekt będzie źródłem wiedzy metodologicznej, która z kolei wpłynie na lepsze przygotowanie młodych ludzi do pracy zawodowej.

englisch deutsch francaise polen portugal niederlande